Dial DECS

DIAL DECS – Dezinfekcija aparata za hemodijalizu

Baktericidno dezinfekciono sredstvo širokog spektra delovanja, kako na gram pozitivne, tako i na gram negativne bakterije, sporicid, mikocid, antiprotozoik, efikasan u borbi protiv virusa poput virusa hepatitisa A, B, C, HIV-a. Vreme kontakta se razlikuje u zavisnosti od vrste klice i razblaženosti proizvoda. Bibliografski izvori ukazuju da je već 3% proizvod potpuno efikasan nakon 15 minuta izlaganja.

NAČIN UPOTREBE:
Dezinfekcija unutrašnjih delova aparata za hemodijalizu. U aparate koji koriste automatske programe za dezinfekciju, dovoljno je ubaciti odgovarajuću usisnu kopču aparature u bocu DIAL DESC-a. Aparat će odmah pokrenuti adekvatno razblaživanje. Kod aparata koji nemaju automatske programe za dezinfekciju, prvo razblažite DIAL DESC na koncentraciju od 5% u dejonizovanoj vodi.

Pakovanje:
1000ml; 5000ml; 10000ml.