LH Ambiente

LH AMBIENTE – Dezinficijens i deterdžent

OPIS I NAČIN UPOTREBE:
Razblažen od 1 do 3%:
1. dezinfekcija, pranje i dezodoracija podova, prozorskih okvira i tvrdih površina uopšte; protiv fermentacije i buđi. Razblažen od 3 do 5%:
2. za pretpranje u mašini za veš, za pranje manje ili više zaražene odeće ili za dezinfekciju posuđa. Razblažen od 5 do 10%:
3. dezinfekcija toaleta. Razblažen od 10 do 20%:
4. za kante koje sadrže kontaminirane materijale
Vreme kontakta: Pri razblaživanju od 10%, proizvod ima baktericidnu aktivnost sa vremenom kontakta od 5 minuta. Pri razblaživanju od 1%, proizvod ima baktericidnu aktivnost sa vremenom kontakta od 15 minuta.
Za fungicidnu aktivnost, ostavite proizvod da deluje na bar 15 minuta.

Pakovanje: 1000ml; 5000ml.