LH Clorexidina CE

LH CLOREXIDINA CE – Dezinficijens širokog spektra primene za čišćenje invazivnih i neinvazivnih medicinskih sredstava

OPIS I NAČIN UPOTREBE:
Dezinfekcija bolničke opreme:
Dezinfekcija opreme u operacionim salama (police na točkiće, korita, kreveti, nameštaj itd): razblažite na 3,3%.
Dezinfekcija kontaminiranih instrumenata pre sterilizacije: razblažiti na 1%.
Vreme kontakta: 15 minuta.

Pakovanje: 1000ml; 5000ml.