LH Enzikat plus

LH ENZIKAT PLUS – Dezinficijens, dekontaminant i deterdžent za čišćenje medicinskih sredstava

LH Enzikat plus je koncentrovani dezinfekcioni rastvor za čišćenje, na bazi enzimskog kompleksa povezanog sa mikrobicidnom efikasnošću kvaternarnih amonijum soli. Namenjen hirurškim instrumentima i medicinskim sredstvima (invazivnim i neinvazivnim) pre njihove upotrebe. Dezinfikuje, a istovremeno uklanja za veoma kratko vreme kontaminiran organski materijal koji se nalazi na njihovoj površini, zahvaljujući enzimima prisutnim unutar formulacije.

NAČIN UPOTREBE:
razblažiti na 0,5%, potopiti instrumente i opremu za čišćenje u tako razblažen rastvor i uverite se da je proizvod zašao u sve delove. Ako je potrebno, koristite i četku. Potom isperite, po mogućstvu demineralizovanom vodom.

Pakovanje:
1000ml sa integrisanim dozatorom; 5000ml.