LH Fenoquat

LH FENOQUAT – Koncetrovano dezinfekciono sredstvo

LH FENOQUAT je koncentrovani rastvor, na bazi 2-fenilfenola i didecildimetilamonijum hlorida, koji ima brzo i efikasno dezinfekciono dejstvo. Namenjen za brzu dezinfekciju i efikasan za čišćenje: površina medicinskih uređaja, invazivnih i neinvazivnih medicinska sredstava, hirurških instrumenata. Vreme kontakta 15 minuta.

Dejstvo LH FENOQUAT:

  • baktericidno i fungicidno dejstvo na tretirane površine UNI EN 13697 (faza 2, korak 2)
  • produženo baktericidno dejstvo UNI EN 1276 (faza 2, korak 1)
  • produženo fungicidno dejstvo UNI EN 1650 (faza 2, korak 1)

NAČIN UPOTREBE:
Razblažite proizvod u vodi koncentracije između 2,5 i 5%, u zavisnosti koliko želite da dezinfikujete; potopite instrumente koje želite da tretirate prema navedenom vremenu kontakta; isperite sa dosta vode pre upotrebe; proizvod mora da koristi specijalizovano osoblje, uz odgovarajuće sigurnosne mere i to isključivo u bolnicama/ambulantama.
Pakovanje: 1000ml; 5000ml.