LH Opa

LH OPA – Dezinficijens visokog kvaliteta za invazivna i neinvazinva medicinska sredstva u sanitarne i laboratorijske svrhe (hirurški insturmenti, endoskopi…)

Dezinficijens visokog kvaliteta, baktericid širokog spektra delovanja, aktivno deluje na hladnom čišćenju kako na gram pozitivne, tako i na gram negativne bakterije, gljivice otporne na kiseline i mikobakterije. Aktivan i protiv lipofilnih virusa, poput HIV-a, HBV-a, HCV-a i drugih.

NAČIN UPOTREBE:
Potpuno potopite sredstvo u rastvor (pritom pazite da se ne stvaraju vazdušni mehurići i da treba da rastvor prodre u sve delove). Nakon isteka vremena kontakta (10min), izvadite sredstvo iz rastvora i temeljno ga isperite sa mnogo vode. Za ispiranje, u zavisnosti od namene samog sredstva, može da se koristi i voda za piće i sterilna voda. U slučaju sredstava koja su namenjena za obično sterilne delove tela ili kod pacijenata sa primetnim ili potencijalnim oštećenjem imunološkog sistema, za ispiranje treba da se koristi sterilna voda, sa odgovarajućim procedurama koje su naznačene u takvim slučajevima.
Ponovno korišćenje rastvora LH OPA: nakon otvaranja boce, dekantovani rastvor se može koristiti u periodu od 14 dana.

Pakovanje: 1000ml; 5000ml.