LH Paa sol concentrato

LH PAA SOL CONCENTRATO – Koncentrovani rastvor za sterilizaciju i dezinfekciju visokog kvaliteta za invazivna i neinvazivna medicinska sredstva na bazi persirćetne kiseline

Za efikasnu dezinfekciju / sterilizaciju medicinskih sredstava (instrumenata, katetera, sondi, aparata za anesteziju, inhalatornih terapija, hemodijalizu, urologiju, stomatologiju itd). Može da se koristi kod automatskih mašina za dezinfekciju i kod ultrazvučnih kada, u zavisnosti od saveta proizvođača.
Spektar delovanja i vreme kontakta: delovanje kao sporicid i sterilizacija: 15 minuta; efikasna dezinfekcija: 5 minuta na sobnoj temperaturi

NAČIN UPOTREBE:
Ako se koristi razblažen, 1:5. U posudu prvo sipajte predviđenu količinu vode (4 l za pakovanje od 1000 ml), a potom sadržaj rastvora A i rastvora B. Za razblaživanje koristite prečišćenu vodu.
Za ručno dezinfikovanje: potopite medicinska sredstva u aktivan rastvor, nakon što ste ih oprali i osušili, uverite se da je rastvor zašao u sve delove. Uzmite ih aseptično i operite ih sterilnom vodom.
Za mašinsku dezinfekciju i ultrazvučne kade: napunite posude određenom količinom vode, a potom dodajte rastvore A i B prema uputstvima proizvođača. Uskladite mašinu za automatsku dezinfekciju sa odgovarajućim vremenom kontakta.

Pakovanje: 1000ml; 5000ml.