LH Paa sol pronto

LH PAA SOL PRONTO – Rastvor za sterilizaciju i dezinfekciju visokog kvaliteta za invazivna i neinvazivna medicinska sredstva na bazi persirćetne kiseline

Za efikasnu dezinfekciju/sterilizaciju medicinskih sredstava (instrumenti, kateteri, sonde, aparati za anesteziju, inhalatorne terapije, hemodijaliza, endoskopija, urologija, stomatologija itd). Može da se koristi i kod automatskih mašina za dezinfekciju i kod ultrazvučnih kada, u zavisnosti od saveta proizvođača.

Spektar delovanja i vreme kontakta: delovanje kao sporicid i sterilizacija: 15 minuta; efikasna dezinfekcija: 5 minuta na sobnoj temperaturi

NAČIN UPOTREBE:
Koristi se bez razblaživanja. Sipajte proizvod u jednu posudu, prvo rastvor A, a potom rastvor B.
Za ručno dezinfikovanje: potopite medicinska sredstva u aktivan rastvor, nakon što ste ih oprali i osušili, uverite se da je rastvor zašao u sve delove. Uzmite ih aseptično i operite ih sterilnom vodom.
Za mašinsku dezinfekciju i ultrazvučne kade: napunite posude određenom količinom vode, a potom dodajte rastvore A i B prema uputstvima proizvođača. Uskladite mašinu za automatsku dezinfekciju sa odgovarajućim vremenom kontakta.

Pakovanje: 1000ml; 5000ml.