LH Peracetic II

LH PERACETIC II – Prašak rastvorljiv u void za pripremu dekontaminacionih, dezinfekcionih rastvora visokog kvaliteta i rastvora za sterilizaciju namenjeni za invazivna i neinvazivna medicinska sredstva

Dekontaminacija, dezinfekcija visokog nivoa, sterilizacija invazivnih i neinvazivnih medicinskih sredstava u bolnicama, medicinskim i stomatološkim ordinacijama. Ovaj rastvor u isto vreme je i dezinfekciono i deterzivno sredstvo, koje pomaže pri uklanjanju organskih ostataka koji se nalaze na instrumentima, štiteći osoblje od rizika unakrsnih infekcija.

Dezinfekciona sredstva u označenim koncentracijama ponašaju se kao baktericidi, virucidi, sporicidi, mikobaktericidi i fungicidi.

Polje primene: Hirurški instrumenti, instrumenti od gume, stakla, porcelana. Ovaj rastvor može da se koristi na svim metalima (oprez sa niklom, aluminijumom, pocinkovanim i hromiranim gvožđem), ne izaziva koroziju i može se koristiti za ultravučne kade.

NAČIN UPOTREBE:
Potopite instrumente u rastvor određene koncentracije i ostavite da odstoji prema naznačenom vremenu, potom isperite demineralizovanom vodom.
Dekontaminacija i čišćenje: sipajte 5g praška u 1l vode temperature od 25-30o C da biste dobili rastvor od 0,5%. Vreme kontakta: 30 minuta.
Primarna dezinfekcija: sipajte 10g praška u 1l vode temperature od 25-30o C da biste dobili rastvor od 1%. Vreme kontakta: 10 minuta.
Dezinfekcija visokog nivoa/sporicidalni efekat sterilizacije: sipajte 20g praška u 1l vode temperature od 25-30o C da biste dobili rastvor od 2%. Vreme kontakta: 30 minuta.
Preporučuje se korišćenje vode čija temperatura odgovara izabranoj upotrebi.

Pakovanje: 1kg.