LH Salviette

LH SALVIETTE – 72 Vlažne maramice

Dezinfekcioni mikrobicid sa širokim spektrom delovanja, aktivno deluje na hladnom čišćenju kako na gram pozitivne tako i na gram negativne  kiselootporne bakterije. Aktivan i protiv lipofilnih virusa, poput HIV-a, HBV-a, HCV-a i drugih.
Eksperimentalno dokazano baktericidno i fungicidno dejstvo u skladu sa UNI EN 13697.

Polje primene: Dekontaminacija i sterilizacija medicinskih sredstava pre upotrebe: dezinfekcija medicinskih uređaja, bolničke opreme, operativne opreme, stomatoloških ordinacija i poliklinika.

NAČIN UPOTREBE:
Za dezinfekciju u hitnim slučajevima, maramicom prebrišite površinu ili medicinski uređaj pre upotrebe. Za eliminaciju patogenih mikroorganizama (isključujući spore), ostavite da deluje 5-15 minuta pa isperite sterilnom vodom.