Pavi Clean

Pavi Clean(Limun ili Lavanda) 5 kg – Mirisno sredstvo za čišćenje podova i površina

Koncentrovani tec ni detergent za higijensko ruc no i mas insko c is c enje podova i za svakodnevno pranje. Upotrebljava se za pranje i čišćenje svih vrsta podova (keramičkih, granitnih i mermernih, laminata), kao i svih vodootpornih površina. Sadrži soli kvaternarnih amonijumskih baza koje mu daju jako sanitarno-higijensko dejstvo, a nakon upotrebe ostavlja prijatan miris u prostorijama. Ne ispira se. Miris po izboru: Limun, Lavanda. Proizvedeno u skladu sa zahtevima HACCP sistema.

NAČIN UPOTREBE:
Prilagoditi dozu prema stepenu i vrsti nečistoće koju treba ukloniti. Za svakodnevno održavanje podova razblažiti deo proizvoda u vodi u koncentraciji oko 1% (10ml na 1000ml vode). Proizvod peni, ukoliko se ispravno koristi, nije potrebno ispirati. U slučaju prekomerne doze, pod može biti lepljiv. U tom slučaju preporučuje se ispiranje sa vodom. Za čišc enje tvrdih površina i polica sa naslagama prljavštine, razblažiti proizvod u vodi u koncentraciji oko 3-5% (30 do 50ml na 1000ml vode). Čistiti ručno ili mašinski, mehaničkim delovanjem mašine za čišćenje poda.